Allmänna hyresvillkor

  • Samtliga priser är inklusive moms.
  • Uthyrning sker fritt från Klarljuds lager i Sundsvall. Vid transport tillkommer kostnad för detta.
  • Samtliga priser avser ett dygn, för flerdagarshyra var god kontakta oss för offert.
  • Hyresbeloppet skall erläggas kontant eller mot faktura. Betalning mot faktura kan ske efter överenskommelse och sedvanlig kreditprövning.
  • Hyrestagaren förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl och ej låna ut eller byta ut den eller lämna den obevakad.
  • Under hyrestiden ansvarar Hyrestagaren för de skador som kan uppkomma på utrustningen antingen till följd av Hyresman eller tredje mans vållande.
  • Eventuella kostnader för reparation bekostas av hyrestagaren.
  • Försenat återlämnande av utrustning debiteras 100 % per försenad dag.
  • Avbeställning av bokad utrustning måste göras senast 5 dagar före hyrestidens början annars debiteras 50 % av bokad utrustning.
  • Klarljud ansvarar för att uthyrd utrustning är funktionsduglig vid utlämnandet.

Vår utrustning
Kontakta oss